ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำซีเมนต์บล๊อค (1991)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 272 หมู่ที่ 4 ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56110
ติดต่อ : 0-5445-1451