บริษัท บี.ที.เอช.ค้าไม้และวัสดุภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 353 หมู่ที่ 3 ถนน บางแพ-สมุทรสงคราม ตำบล ท่านัด อำเภอ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
ติดต่อ : 0-3225-3399