ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเฟอร์นิช ตรัง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 . ตำบล นาบินหลา อำเภอ เมืองตรัง ตรัง 92000
ติดต่อ : 0-7529-0854