บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาภูเก็ต 1)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 . ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ติดต่อ : 0-7660-0800