บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาภูเก็ต)

สาขา

เลขที่ 46/13 หมู่ที่ 5 . ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง ภูเก็ต 83110