บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 3 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
ติดต่อ : 0-7532-5216