บริษัท ลี วัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม กระบี่ 81120
ติดต่อ : 0-7570-2721