ร้าน ปราสาทโลหะกิจ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 359 หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน ปราสาทใต้ ถนน ด่านขุนทด-ชัยบาดาล ตำบล หินดาด อำเภอ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
ติดต่อ : 09-2528-9555