บริษัท เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 95/11 หมู่ที่ 3 . ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ติดต่อ : 08-8792-3329